Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.07.2015

Uprava za imovinu prezentirala program jedinstvenog registra državne imovine

Uprava za imovinu prezentirala program jedinstvenog registra državne imovine

Uprava za imovinu prezentirala je danas državnim organima i lokalnoj samoupravi program jedinstvenog registra državne imovine koji će biti operativan nakon sprovedenih obuka a iste će se realizovati do kraja decembra 2015.godine. Direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović rekao je u uvodnom izlaganju da jedinstvena evidencija državne imovine predstavlja ne samo zakonsku obavezu već obavezu prema javnosti, kao i da je to izazov koji je sada uspješno savladan...
Uprava za imovinu

Uprava za imovinu  Uprava za imovinu

Uprava za imovinu

Uprava za imovinu

Uprava za imovinu

Uprava za imovinu

Koje informacije najčešće tražite na sajtu Uprave za imovinu?


Aktuelnosti

28.04.2017.

Učešće predstavnika Uprave za imovinu na regionalnoj konferenciji „Najbolji modeli i prakse u području upravljanja oduzetom imovinskom koristi“

Učešće predstavnika Uprave za imovinu na regionalnoj konferenciji „Najbolji modeli i prakse u području upravljanja oduzetom imovinskom koristi“

"Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je bila domaćin regionalne konferencije „Najbolji modeli i prakse u području upravljanja oduzetom imovinskom koristi“ koja je održana u Sarajevu u Hotelu Holiday u periodu 11.04-13.04. 2017. godine. Na konferenciji, iz Crne Gore, bili su predstavnici Uprave za imovinu - Emir Dacic, pomocnik direktora, kao i Marija Ivanović i Jelena Milićević. Na konferenciji je prezenotavan nacin upravljanja oduzetom imovinom u Crnoj Gori.

više...
09.02.2015.

Donacija Uprave za imovinu

Na portalu Analitika, dana 06.02.2015., objavljena je vijest u vezi sa donacijom Uprave za imovinu djecijem domu "Mladost", Bijela

više...
16.07.2014.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU ROBE – SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI I LICITACIJA

Uprava za imovinu Crne Gore na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje robe br.0201/3239 od 11.07.2014.godine, a na osnovu članova 6, 20 i 21 Zakona o stranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini („Službeni list CG”, broj 49/08 od 15.08.2008. i 31/12 od 15.06.2012.godine), objavljuje: POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU ROBE – SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI I LICITACIJA....

više...
03.07.2014.

Održan seminar na temu: Najbolja međunarodna praksa u sprovođenju finansijskih istraga i oduzimanje imovine: novi pristupi i među-institucionalna saradnja

Održan seminar na temu: Najbolja međunarodna praksa u sprovođenju finansijskih istraga i oduzimanje imovine: novi pristupi i među-institucionalna saradnja

30. juna i 01. jula u hotelu ,,Bianca“ u Kolašinu održan seminar na temu: Najbolja međunarodna praksa u sprovođenju finansijskih istraga i oduzimanju imovine: novi pristupi i među-institucionalna saradnja. Seminar je organizovan od strane Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore u saradnji sa...

više...
06.05.2014.

Održana obuka na temu: Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom – problemi i načini rješavanja- iskustva Republike Hrvatske

29. i 30. aprila 2014. godine u hotelu „Maestral“ u Budvi, predstvanici Uprave za imovinu učestvovali na obuci koju je organizovala Organizacija za bezbjednost i saradnju (OSCE) – Misija u Crnoj Gori na temu: Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom – problemi i načini rješavanja- iskustva Republike Hrvatske...

više...