Manja slova Veća slova RSS U Sektoru za upravljanje i zaštitu državne imovine vrše se poslovi koji se odnose na: upravljanje i zaštitu državne imovine; brigu o imovini koja po sili zakona postaje državna imovina; staranje o namjenskom korišćenju državne imovine; investiciono i tekuće održavanje zgrada državnih organa, reprezentativnih objekata državnih organa i dipolomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore u inostranstvu; procjena vrijednosti oduzete imovine, skladištenje, čuvanje, povraćaj i prodaja oduzete imovine; deponovanje novčanih sredstava dobijenih od prodaje oduzete imovine; evidentiranje nastalih promjena radi ažuriranja i urednog vođenja evidencije ove državne imovine; zakonito i ekonomično upravljanje i korišćenje poslovnih prostora evidentiranih kao državna imovina; održavanje službenih stanova evidentiranih kao državna imovina; opremanje službenih stanova; vršenje naplate zakupa; održavanje i opremanje stambenih fondova iz kvote službenih stanova Crne Gore.

Organizacija sektora:

a)  Odsjek za upravljanje, zaštitu i namjensko korišćenje državne imovine, upravljanje poslovnim prostorima i službenim stanovima;

b) Odsjek za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom.

c) Odsjek za pripremu ugovora, naplatu zakupa, vođenje evidencije zaključenih ugovora o sticanju i raspolaganju nepokretnim i pokretnim stvarima i drugim dobrima veće vrijednosti u državnoj imovini i upis imovine kojom raspolaže Vlada Crne Gore u katastar nepokretnosti.