Manja slova Veća slova RSS Kontakti

Uprava za imovinu

Adresa: ul. Jovana Tomaševića br.2

Telefon: +382 20 242-177

Fax: +382 20 225-592

e-mail: upravazaimovinu@gov.me


Sektor za evidenciju i informisanje

Telefon: +382 20 241-283

e-mail: evidencija@uzi.gov.me


Sektor za upravljanje i zaštitu državne imovine

Telefon: +382 20 482-506


Odjeljenje za investiciono i tekuće održavanje

Telefon: +382 20 244-168


Odjeljenje za ugostiteljstvo i reprezentativne objekte

Telefon: +382 20 655-501


Odjeljenje za zajedničke poslove

Telefon: +382 20 246-935


Arhiva

Telefon: +382 20 246-382

e-mail: arhiva@uzi.gov.me


Nevenka Šoć, dipl. pravnik - osoba zadužena za saradnju sa nevladinim organizacijama.

Telefon:  +382 20 246-134

             +382 67 826-824

e-mail:  nevenka.soc@uzi.gov.me

Nela Lekić, dipl. pravnik - službenik za javne nabavke

Telefon:  +382 20 244-520

e-mail: nelalekic26@gmail.com